ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศพด.อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน) ร่วมแข่งขันกีฬา "หลุมเงินเกมส์"

ศพด.อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลุมเงิน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "หลุมเงินเกมส์" ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-08-2022 04:39:52


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology