ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจระยะทางอ่างห้วยแก้ว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

นายกิตติศักดิ์   แสงอรุณ นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วย ส.อบต. หมู่ 2,3,9,10 และกองช่าง อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 สำรวจระยะทางอ่างห้วยแก้ว เพื่อทำการขุดลอกขยายปรับปรุงภูมิทัศน์Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-09-2022 04:01:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology