กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2567

...

???? วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ????
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง นำโดย
????นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ???? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด "วันท้องถิ่นไทย" โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นในปัจจุบัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา