ที่ตั้งและแผนที่

1.1 ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

      อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง , อบต.งิ้ว,อบต.ตูม  อำเภอปักธงชัย
ทิศใต้   ติดต่อกับ     อบต.อุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     อบต.สระแกราช           อำเภอปักธงชัย
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ     เทศบาลลำนางแก้ว     อำเภอปักธงชัย

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ