ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ????
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน อบต.ภูหลวง โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
✔️เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน - 23 เมษายน พ.ศ 2567 (จำนวน 13 วัน/คน) เฉพาะวันทำการและวันที่ได้รับมอบหมาย
✔️ อัตราการจ้าง จำนวน 5 คน
✔️ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567
✔️ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567
✔️ ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
✔️ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2567
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่????
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์