ประวัติความเป็นมา     ตำบลภูหลวง เป็นตำบลที่แยกตัวออกจากตำบลสะแกราช มาได้ประมาณ 20 ปี

โดยยกฐานะจากสภาตำบลภูหลวงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ