มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลภูหลวง

...

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
????นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ???? นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง มอบหมายให้ นายสมาน นาคเกษม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่อบต.ภูหลวง ได้ออกเยี่ยมและมอบแพมเพิส ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในความดูแลของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลภูหลวง