ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

...

???? วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ????
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง โดย
นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2567
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา