โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

????????ประกาศผล????????
????รายชื่อผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
???? ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและปฐมนิเทศ
???? ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
???? เริ่มปฏิบัติงาน
???? ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ????
♦️ การแต่งกายโดยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษา ♦️
❌❌ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ในการจ้างตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ❌❌