ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจประปา บ้านห้วยแก้ว หมู่ 9 , บ้านหนองนกเขียน หมู่ 2,10

กองช่าง อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านห้วยแก้ว หมู่ 9 , บ้านหนองนกเขียน หมู่ 2,10 สำรวจประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่เต็มท่อType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 19-01-2022 16:18:00


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology