ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยคุณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ภูหลวง ร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมคูณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของทราชการด้วยหลักธรรมทางพระุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กรและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  ต.วังหมี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 21-02-2022 14:19:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology