ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ

อบต.ภูหลวง นำโดย นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยงานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 25 ก.พ.65 โดยได้บูรณะการร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแดง , โรงเรียนบ้านหลุมเงิน และโรงเรียนบ้านหนองกก  ณ ที่ทำการ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-02-2022 14:59:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology