ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2559

งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม  อปพร. ประจำปี  2559  ระหว่างวันที่  23-25  มีนาคม  2559  ณ  ค่ายปักธงชัย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-03-2016 09:33:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology