ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565  นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยคุณะผู้บริหาร พนักงาน  และผู้นำชุมชน  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  รวมถึงผู้นำชุมชน เพื่อนำความรู้มาปรับปรุง และพัฒนา อบต.ภูหลวง ต่อไปType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-03-2022 11:45:47


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology