ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงฯ

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565  งานวิเคราะห์นโนบายและแผน  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-03-2022 11:50:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology