ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

คัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกเบื้องต้นฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2565  อบต.ภูหลวง โดยงาน สปสช. ร่วมกับโรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล คัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกเบื้องต้นType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-03-2022 09:40:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology