ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

จ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเหตุวาตภัยฯ

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง  , นายประนอม  เฉียงสระน้อย  ส.อบต.ม.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่ตำบลภูหลวง เพื่อจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยฯ Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-03-2022 09:43:46


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology