ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (สงกรานต์) ประจำปี 2565

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 , เจ้าพนักงานอำเภอปักธงชัย , สำนักงานขนส่ง สาขาปักธงชัย ่, สมาชิก อปพร. , อสม. และจิตอาสา ต.ภูหลวง เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  ตามโครงการเจ็ดวันอันตราย (สงกรานต์) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-04-2022 10:52:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology