ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สภา อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแก่ไขปรับปรุง แผนพัฒนา 5 ปี Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-05-2022 15:48:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology