ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำท่วมขัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  คณะผู้บริหาร  , ปลัด อบต. , กองช่าง และนิติกร  พร้อมด้วยงานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง  ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีน้ำท่วมขัง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3 ต.ภูหลวง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-05-2022 09:29:29


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology