ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.ประจำปี 2565 (LPA)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  อบต.ภูหลวง , อบต.สะแกราช และ อบต.ดอน  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA  ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2022 15:10:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology