ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5 มิติ 5 ส.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  นายกกิตติศักดิ์   แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง พร้อมด้วยรองนายกฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5 มิติ 5 ส. "สูงวัยอย่างมี่คุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุน สปสช.อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-05-2022 14:38:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology