ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพทางร่างกายนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  นายกกิตติศักดื์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง มอบหมายรองนายก และ ปลัด อบต.ภูหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพทางร่างกายนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกก  ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-05-2022 15:42:06


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology