ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  อบต.ภูหลวง รับโอน(ย้าย) นายทวีศักดิ์  นิจเกษม  ผู้อำนวยการกองช่าง  จาก อบต.บ้านใหม่   อ.หนองบุญมากType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 25-05-2022 09:16:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology