ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 2

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายก อบต.ภูหลวง ลงพื้นที่บ้านหนองนกเขียน หมู่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-06-2022 13:56:11


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology