ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดบริการประชาชนฯ

งานป้องกัน  อบต.ภูหลวง ดำเนินการประชุม  อปพร.  เพื่อเตรียมความพร้อมละซักซ้อมความเข้าใจในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  2559Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-04-2016 13:14:10


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology