ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแนวใหม่ฯ

นายกิตติศักดิ์  แสงอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง พร้อมด้วยปลัดสุพร  วงศ์ณรัตน์  ร่วมเปิดโครงการห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแนวใหม่ ด้วยหลัก 4 อ. (ยา 8 ขนาน) ประจำปี 2565  ณ  ค่ายปักะงชัย  กรมทหารพรานที่ 26Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-07-2022 09:22:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology