ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รับข้าราชการโอนย้ายฯ

นายก อบต.ภูหลวง  ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้าย มาสังกัดที่ รพ.สต.หนองนกเขียนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-04-2016 14:47:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology