ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ

อบต.ภูหลวง  จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ของถนนเส้น 304Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-05-2016 10:19:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology