ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นางกุสุมา บุญเฮ้า  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-12-2022 13:47:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology