ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ

กองช่าง อบต.ภูหลวง  ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้านฯ เขตพื้นที่ตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 16-12-2022 09:42:12


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology