ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่) พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดโครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่) พ.ศ.2566 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สัญจรไป-มา บนถนนเส้นสายปักธงชัย-กบินทร์บุรีType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2023 16:00:13


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology