ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ที่ภาวะพึ่งพิง และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายกกิตติศักดื์  แสงอรุณ  ได้มอบหมายให้ รองนายกสมาน  นาคเกษม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ลงพื้นที่หมู่บ้านตำบลภูหลวง เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมกับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-02-2023 10:44:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology