ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ได้กำหนดจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-02-2023 10:51:19


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology