ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.เลี้ยงศาลตายายฯ

วันที่ 18  พฤษภาคม  2558  คณะผู่้บริหาร , พนักงานส่วนตำบลและลุกจ้าง  ทำพิธีเลี้ยงศาลตายายประจำ อบต.Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-05-2016 12:24:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology