ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างฯ ออกซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้าน

กองช่าง  อบต.ภูหลวง  ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟ ภายในหมู่บ้านในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-06-2016 13:27:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology