ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศพด.บ้านหลุมเงินพาเด็กออกกำลังกายฯ

ศพด.บ้านหลุมเงิน  นำเด็ก ๆ  ออกกำลังกายตอนเช้า  ก่อนเข้าห้องเรียน และเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของเด็ก ๆด้วยค่ะType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-06-2016 13:16:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology