ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

คณะผู้บริหาร ร่วมตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-06-2016 13:24:50


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology