ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

อบต.ภูหลวง  ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  13 มิถุนายน  2559  เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปีฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-06-2016 16:17:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology