ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู่บ้านฯ

กองช่าง  อบต.ภูหลวง  ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าในหมู้่บ้านฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาบ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2016 11:30:42


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology