ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สปสช.อบต.ภูหลวง จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานฯ

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559  งาน สปสช.อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรอง  ค้นหาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี  2559Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2016 13:50:03


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology