ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด.

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  นายก อบต.ภูหลวง , กรรมการบริหาร ศพด. และสมาชิกสภาฯ อบต.ภูหลวง  ร่วมเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ศพด.รร.บ้านหนองนกเขียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกเขียนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-06-2016 11:04:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology