ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลุกป่าซ่อมแซม

คณะผู้้บริหาร  พนักงาน,ลูกจ้าง  อบต.ภูหลวง  ร่วมกันปลูกป่าซ่อมแซม  ณ  บริเวณป่าเขาภูหลวง  บ้านหนองกก  หมู่ที่ 7 ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 06-07-2016 15:35:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology