ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาชนคนภูหลวง ห่วงใยใสาใจสุขภาพ ประจำปี 2559

วันที่  7  กรกฎาคม  2559  งาน สปสช.อบต.ภูหลวง  ได้ดำเนินการโครงการปรชาชนคนภูหลวง ห่วงใยใสาใจสุขภาพ  ประจำปี  2559  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกเขียนType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-07-2016 11:04:10


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology