ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการหนึ่งกำลังใจแด่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลภูหลวง (สปสช.)

งาน สปสช.อบต.ภูหลวง ได้ดำเนินโครงการหนึ่งกำลังใจแด่ผู้พิการและผู่้ป่วยติดเตียง  ตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2016 11:02:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology