ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงฯ

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ออกตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับ้เพลิง และจุดรวมพล พร้อมทั้งแนะนำการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี  ที่ปี๊มน้ำมัน ปตท.แม่ลำจวนปิโตรเลียม ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-07-2016 14:54:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology