ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองพัน ร.มทบ.21 ขอข้อมูลสถิติการเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2559  ร.ต.ทนงศักดิ์  ศักดิ์สถาพร  ได้เข้ามาที่ อบต.ภูหลวง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-07-2016 11:08:11


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology