ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการ STOP AIDS

งานสาธารณสุข  สำนักปลัด  อบต.ภูหลวง  จัดทำโครงการ  STOP AIDS เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื่้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และโรคเอดส์ในโรงเรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และโรคเอดส์Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 27-07-2016 14:16:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology