ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

คณะผู้บริหาร พนักงาน  อบต.ภูหลวง  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ หอประชุมอำเภอปักธงชัย   อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 29-07-2016 09:30:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology