ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิลงเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

2  สิงาคม  2559  เวลา  09.00 - 16.00 น. นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภาฯ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสะแกราชธวัชชศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง  โรงเรียนในเขตตำบลภูหลวง และมวลชนในเขตตำบลภูหลวงร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 หมู่บ้านType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 02-08-2016 15:44:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology